ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์

        พื้นที่ริมทะเลกว่าพันไร่แห่งนี้ได้ถูกโอนเป็นของกองทัพบกในสมัย จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ มีการปลูกสร้างที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการกองทัพบกที่มาพักผ่อนในหัวหิน พื้นที่แห่งนี้ จึงถูกเรียกว่า "สวนสนประดิพัทธ์" และใช้ชื่อนี้ใน สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก แห่งที่ 2

        ด้วยการออกแบบสนามที่มีแฟร์เวย์เปิดกว้างและสนามสไตล์ภูเขา ตัวสนามกอล์ฟถูกแบ่งเป็นสองภาคส่วน คือมีทางรถไฟสายใต้เป็นตัวแบ่งเขตริมทะเลกับเขตริมเชิงเขา สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวสนประดิพัทธ์  ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียงหนึ่งปีครึ่ง เป็นสนามที่เหมาะกับการออกกำลังกายในช่วงวันหยุดของนักกอล์ฟอย่างมาก การออกรอบในช่วงเวลาเที่ยงและจบการเล่นในตอนห้าโมงเย็น เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบของสนามกอล์ฟ       

        สนามกอล์ฟแห่งนี้ ตั้งมั่นที่จะเป็นสนามสำหรับใช้จัดการแข่งขันระดับอาชีพ ดังวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการบริการและคุณภาพ ก้าวสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้”

 

Top 10 Best Quality Televisions in 2016 Reviews Top 10 Best Quality Tablets Reviews Top 10 Cheapest Chemical Peels in 2016 Reviews